UPSC CDS II Final Result 2017

Ads by Google
Union Public Service Commission had declared CDS II 2017 Final Result on 16.05.2018. The List of 192 Candidates have been qualified basis of the results of the Combined Defense Services (CDS) Examination (II) 2017 Conducted by UPSC in Nov 2017 and SSB Interview held by Services Selection Board of Ministry of Defense for Admission to 145th Course of Indian Military Academy Dehradun, Indian Naval Academy Ezhimala, Kerala and Air Force Acadmey Hyderabad.

Marks of the candidates will be available on the website after declaration of final result of Officers Training Academy (OTA) for CDS II 2017.

UPSC had recommended 3701, 2248 and 914 which were qualified CDS II written test for admission to Indian Military Academy, Indian Naval Academy and Air Force Academy respectively. The Below list is Final Result candidates qualified after SSB test conducted by Army Head Quarters. The Listed candidates have not taken medical exam

There are some common candidates in the three lists of various courses.
The Number of Vacancies as intimated by the Government 100 for Indian Military Academy, 45 for Indian Naval Academy and 32 for Air Force Academy Hyderabad.

UPSC CDS II 2017 Final Result

Indian Military Academy

Sl No  Roll  No Name
1  0835719 Vivek Tharkoti
2  0700749 Debasis Sarangi
3  0209914 Ashish Rai
4  3509263 Manish Rana
5  0843756 Prabhav Rajvanshi
6  0856625 Regatte Sai Kiran Reddy
7  0508698 Paranjape Ashwin Milind
8  1901273 Jvm Srikrishna Manikanta Pani
9  0801142 Abhijeet Shivam
10  1902173 Ashik Krishna Kumar
11  0820545 Ashish Kataria
12  0100428 Rajani Krutin Vinodkumar
13  0817213 Vishal Kumar Chauhan
14  0848685 Vipul Dagar
15  0855632 Varun Pratap
16  0862428 Pawan Singh Bisht
17  3500626 Karan Vinayak
18  3518616 Vineet Kumar
19  0844612 Aman Siddhu
20  0853778 Samarth Shukla
21  1112980 Rohit Kulshreshtha
22  1401707 Shivam Sharma
23  1900726 Akash Jayan
24  0507835 Vasavada Shivam Daxesh
25  1003118 S V Varun Kumar
26  1110551 Shubham Mathur
27  1001330 Yangalasetty Sai Charan
28  1006492 Shubham Kumar Singh
29  0805244 Sai Shubham
30  1200770 Ravinder Katania
31  0104597 Anshuman Sawant
32  3509217 Vishwas Girdhar
33  1203436 Chandra Shekhar
34  0866606 Anil Kumar
35  3901645 Nitishkumar Hariprasad Pathak
36  0807821 Gourav Sangwan
37  2402144 V Aravind
38  3512825 Mrigank Soni
39  0858514 Abhinav Tyagi
40  0501487 Patil Harsharaj Sunil
41  2607972 Shubham Bhatt
42  0510735 Tanay Atul Kumthekar
43  3500795 Chetanya Kaushal
44  0840856 Bhupender Kumar
45  0809851 Pranav Veer Vikram Singh
46  1402200 Tushar Singh Panwar
47  2617005 Abhinav Sharma
48  3511325 Uday Pratap Singh Manhas
49  0504038 Pranav Gopal Yeole
50  0861826 Shirish Kumar Barnwal
51  2610305 Abhishek Shukla
52  3517732 Animesh Agnihotri
53  0827205 Ankush
54  1404917 B N V Abhishikth
55  2400780 Sooraj T S
56  1110226 Vishal Yadav
57  1410275 Akshaya Kumar Panjwani
58  4102897 Pushkal Kumar Kashyap
59  0302274 Akash A L
60  1003157 G V P Prathyush
61  0101555 Vikrant Dahiya
62  1110954 Deepak Sharma
63  4100693 Karamjeet Singh Bakshi
64  3509411 Shaurya Rajput
65  0502364 Shivam Sharma
66  0501683 Diptanshu Sharma
67  0848238 Aayush Ahlawat
68  1102193 Siddharth Sharma
69  0812543 Kartikey Mishra
70  0864298 Kumar Gaurav
71  0500374 Bichkar Shubham Santosh
72  5401317 Arjun Singh
73  0500089 Shreyash S Hanchinal
74  3507190 Vineet Sharma
75  0823927 Karan Pratap Singh
76  0515556 Abhijeet
77  1411027 Atul Kumar
78  1702750 Madhvinder Singh Parmar
79  0511044 Amit Rathod
80  0506316 Brajesh Kumar
81  3505213 Amit Verma
82  1405989 Ashish Sharma
83  0514539 Krishaditya Singh Kanwar
84  0510639 Mohit Ganjoo
85  0511924 Jerryll John Ninan
86  2605299 Swarnim Mishra
87  1114684 Naveen Kumar
88  0803080 Amit Bhardwaj
89  0828449 Lalit Kumar
90  0401664 Ayush Kaushik
91  0501529 Ankit Lathwal
92  0808879 Saurabh Malik
93  1201691 Venkatesh R
94  0510407 Mahesh Kumar Rajput
95  1108613 Arun Singh Shekhawat
96  0845342 Harshwardhan Kothari
97  0509193 Gurav Omkar Anant
98  0836643 Shikhar Choudhary
99  0813688 Shreshth Bhardwaj
100  3513105 Parikshit Salaria
101  0207368 Gaurav Singh
102  0307508 Santosh Kumar Thota
103  2605514 Rajat Shahi

Indian Naval Academy

S.No  Roll   No Name
1  0700749 Debasis Sarangi
2  0209914 Ashish Rai
3  3509263 Manish Rana
4  0856625 Regatte Sai Kiran Reddy
5  0508698 Paranjape Ashwin Milind
6  1901273 Jvm Srikrishna Manikanta Pani
7  1902173 Ashik Krishna Kumar
8  0820545 Ashish Kataria
9  0100428 Rajani Krutin Vinodkumar
10  0853778 Samarth Shukla
11  1900726 Akash Jayan
12  1003118 S V Varun Kumar
13  1110551 Shubham Mathur
14  1001330 Yangalasetty Sai Charan
15  3509217 Vishwas Girdhar
16  1203436 Chandra Shekhar
17  3901645 Nitishkumar Hariprasad Pathak
18  0807821 Gourav Sangwan
19  2402144 V Aravind
20  0858514 Abhinav Tyagi
21  1402200 Tushar Singh Panwar
22  0504038 Pranav Gopal Yeole
23  2610305 Abhishek Shukla
24  1404917 B N V Abhishikth
25  1110226 Vishal Yadav
26  4102897 Pushkal Kumar Kashyap
27  0302274 Akash A L
28  1003157 G V P Prathyush
29  4100693 Karamjeet Singh Bakshi
30  3509411 Shaurya Rajput
31  0502364 Shivam Sharma
32  0501683 Diptanshu Sharma
33  1102193 Siddharth Sharma
34  0812543 Kartikey Mishra
35  0864298 Kumar Gaurav
36  0500089 Shreyash S Hanchinal
37  0823927 Karan Pratap Singh
38  0102388 Mickykumar Singh
39  0805304 Prashant Sharma
40  0515556 Abhijeet
41  1411027 Atul Kumar
42  2402639 George T Joseph
43  1702750 Madhvinder Singh Parmar
44  0857579 Vivek Kumar Singh
45  0506316 Brajesh Kumar
46  0510639 Mohit Ganjoo
47  0511924 Jerryll John Ninan
48  1114684 Naveen Kumar
49  0803080 Amit Bhardwaj
50  0401664 Ayush Kaushik
51  0501529 Ankit Lathwal
52  1201691 Venkatesh R
53  0510407 Mahesh Kumar Rajput
54  0845342 Harshwardhan Kothari
55  0509193 Gurav Omkar Anant
56  1205916 Praveen Singh
57  0836643 Shikhar Choudhary
58  0813688 Shreshth Bhardwaj
59  0307508 Santosh Kumar Thota
60  1407098 Viveki Rai
61  0816696 Rahul Sharma
62  0300434 Yogesh
63  0500428 Ashish Kumar Singh
64  0504275 Sarode Aashish Kantilal
65  0702578 Bimal Ranjan Behera
66  3401638 Navvivek Singh Thakur
67  0602534 Aman Sharma
68  1107700 Akansh Srivastava
69  0829911 Abhishek Kumar

Air Force Academy

Sl No   Roll No  Name
1  0700749 Debasis Sarangi
2  0209914 Ashish Rai
3  0856625 Regatte Sai Kiran Reddy
4  0508698 Paranjape Ashwin Milind
5  1902173 Ashik Krishna Kumar
6  0820545 Ashish Kataria
7  0100428 Rajani Krutin Vinodkumar
8  0853778 Samarth Shukla
9  1112980 Rohit Kulshreshtha
10  1203436 Chandra Shekhar
11  2402144 V Aravind
12  2617005 Abhinav Sharma
13  0861826 Shirish Kumar Barnwal
14  2610305 Abhishek Shukla
15  1404917 B N V Abhishikth
16  1110226 Vishal Yadav
17  4102897 Pushkal Kumar Kashyap
18  1003157 G V P Prathyush
19  0864298 Kumar Gaurav
20  0500374 Bichkar Shubham Santosh

Download UPSC CDS II 2017 Exam Final Result

No comments:

Post a Comment

Comment using Google Account (Gmail) to get Quick Reply.